Privacyverklaring van Goudse Geheimen

Goudse Geheimen vindt het beschermen van uw gegevens belangrijk. U heeft er recht op dat Goudse Geheimen veilig, correct, transparant, terughoudend en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving. Voor Goudse Geheimen is deze wetgeving leidend.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van Goudse Geheimen, hebben wij meestal gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, telefonisch of per mail. Denk aan uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer etc.

Waarom is dat nodig?

Goudse Geheimen heeft persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:

  • het kunnen publiceren van Goudse Geheimen
  • navraag doen over een Gouds Geheim
  • om te kunnen bellen als dit nodig is om een Gouds Geheim te redigeren, onderzoeken
  • om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • om u op de hoogte te houden van de plannen rondom Gouda 750 jaar, indien daar interesse in is
  • het afhandelen van een betaling
  • om iets af te leveren als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor een belastingaanslag
  • In sommige gevallen verwerkt Goudse Geheimen zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’, denk hierbij aan het vastleggen van adresgegevens. Deze worden anoniem ingezet voor planvorming van Gouda 750 jaar.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Goudse Geheimen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. In een aantal gevallen worden gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Goudse Geheimen zal gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst. Goudse Geheimen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Privacyofficer van Goudse Geheimen via contact@goudsegeheimen.nl

Beveiliging

Goudse Geheimen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en doet al het mogelijke om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of vermoedt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens of gegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@goudsegeheimen.nl

Uw websitebezoek

Goudse Geheimen gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kinderen en websitebezoek

Goudse Geheimen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder toestemming.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Goudse Geheimen kunt u contact opnemen met de Privacyofficer van Goudse Geheimen via contact@goudsegeheimen.nl. Wij helpen u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de door ons aangewezen Functionaris Gegevensbescherming via contact@goudsegeheimen.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u ook meer informatie over privacy.